پاورپک های هیدرولیک برقی و بادی 1500 بار فشار
كد :PE & ATP Seriesبازديد : ١٠٣

مناسب برای انواع بولت تنشنرهای هیدرولیکی

تمامي حقوق براي ابزار مركزي محفوظ است