دستگاه دو منظورۀ مکانیکی خم و برش آرماتور سه فاز
كد :BCBبازديد : ١٩٤٢

تمامي حقوق براي ابزار مركزي محفوظ است